ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำคณะข้าราชการ ประชาชนสรงน้ำพระ ขณะที่ส่วนราชการและประชาชนรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(17เม.ย.65) เวลา 09.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนร่วมกันสรงน้ำพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี และถวายน้ำอบ น้ำหอม
ขอพร พระราชวิสุทธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่   พระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร และสรงน้ำพระพุทธวิโมกข์ ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดแพร่ 

          เวลา 10.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนประกอบพิธีขอขมาคารวะเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ และสรงน้ำพระพุทธวิโมกข์บริเวณใต้ต้นโพธิ์ หน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

          จากนั้นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนได้ร่วมกันรดน้ำขอพรจากนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565"

          ช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จะร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา ประจำปี 2565 ซึ่งเทศบาลเมืองแพร่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 18 ชุมชน จัดขึ้น เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 

ฉัตรชัย พวงขจร/ข่าว


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม