ติดต่อเรา

 

 

 

 

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

อีเมล์

Social

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ศาลากลางจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนไชยบูรณ์

ตำบลในเวียง อำเภอเมือง

จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054 511566

โทรสาร : 054 511566

 

 

[email protected]

 

 

 

   

 

 

   

 
 



คะแนนโหวต :