ติดต่อเรา

 

 

 

 

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

อีเมล์

Social

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์

ตำบลในเวียง อำเภอเมือง

จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054 511566

โทรสาร : 054 511566

 

 

prphrae1@hotmail.co.th

 

 

 

   

 

 

   

 
 คะแนนโหวต :