ผวจ.แพร่ เปิดงานประเพณีสงกรานต์ ดอกลมแล้งบานสงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา ประจำปี 2565

วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต่งามตา ประจำปี 2565 ซึ่งทางเทศบาลเมทองแพร่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2565 เพื่อส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ให้เป็นที่ รู้จักอย่างแพร่หลาย ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยกิจกรรมเป็นไปตามประเพณีแต่ดั้งเดิมแต่ไม่มีการเล่นสาดน้ำ

ฉัตรชัย พวงขจร/ข่าว


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม