สนพ.แพร่ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ

 

          วันนี้ (23 ก.พ.65) เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ให้การต้อนรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและคณะครูเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ(ม.3) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน และประสานความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อในพื้นที่จังหวัดแพร่ ให้มีทักษะด้านอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานฝีมือ” เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาดูงานโรงฝึกงาน อาคารทฤษฎี อาคารหอพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมตามโครงการฯ  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก 
          หลักสูตรที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดฝึกอบรมประกอบด้วย 7 หลักสูตร ได้แก่ ช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม้ ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ การออกแบบงานมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ และหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรม 280 ชั่วโมง(2 เดือน) ฝึกงาน 140 ชั่วโมง(1 เดือน)  พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่าย มีที่พักและอาหาร และเงินช่วยเหลือระหว่างการฝึกอบรมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จบแล้วมีใบรับรองผ่านการฝึกอบรม 
          นางสาวธัญญารัตน์ นราวงษ์ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยไร่ (รัฐราษฎร์อนุกูล) กล่าวว่า สนใจหลักสูตรที่โครงการฯเปิดฝึกอบรม โดยเฉพาะหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า และมีความคาดหวังว่าความรู้ที่ได้จากโครงการฯจะสามารถพัฒนาต่อยอด นำไปประกอบการอาชีพ   สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว  ขณะที่นายชิณณวัตร ฝักฝ่าย นักเรียนจากโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กล่าวว่า รู้สึกสนใจหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร หากได้รับการฝึกอบรมแล้วจะได้นำทักษะอาชีพไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ และขอบคุณโครงการฯที่ให้โอกาสแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากการศึกษาภาคบังคับ ( ม.3) 
          โดยนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2565 และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ครูแนะนำ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โทรศัพท์ 054 660 026-29

ชัยเชษฐ์ ปัดเปา/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม