ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่

                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(20มค.65) เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางอัมราพร มุ้งทอง ประธานคณะกรรมการสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นำคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานในการร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดแพร่ไปด้วยกัน 
                 ในการประชุมดังกล่าวมีเรื่องพิจารณาร่วมกันคือ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาอาชีพสตรีและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ โดยงบพัฒนาจังหวัดแพร่ ในปีงบประมาณ 2565 และเรื่องการจำหน่ายเสื้อเพื่อหารายได้สมทบทุนซื้อที่ดินจำนวน 1 ไร่ เป็นเงิน 1,200,000 บาท /.

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม