ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาด และตัดแต่งกิ่งไม้ เนื่องในวันยุทธหัสถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

                    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(18ม.ค.65) ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ บ้านน้ำโค้ง หมู่ 4 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาด และตัดแต่งกิ่งไม้ถนนสายบ้านน้ำโค้ง-ปากปาน  เนื่องในวันยุทธหัสถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
                    เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 18 มกราคม 2565 วันยุทธหัสถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครสมานสามัคคี และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสดังกล่าว
                    โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ได้ทรงพัฒนาและกอบกู้บ้านเมืองในอดีต โดยทรงกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทย และทรงทำสงครามยุทธหัสถีกับพระมหาอุปราชา ของกองทัพพม่า จนชนะข้าศึก ในปี พ.ศ. 2135  

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม