จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือประดับตกแต่งเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว “รวมพลคนปีขาล” ปี 2565

                     นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า ตามที่จังหวัดแพร่ ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว “รวมพลคนปีขาล” ปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับปีนักษัตร ปีขาล ที่จะเวียนมาบรรจบในปี 2565 ซึ่งจังหวัดแพร่ มีพระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดในปีนักษัตรปีขาล หรือปีเสือ โดยในแต่ละรอบปีจะมีงานประเพณีที่สำคัญคือ งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ซึ่งภายในงานมีจะมีการนำตุงมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการสักการะบูชาพระธาตุ ดังนั้น ในปี 2565 ที่จะเวียนมาถึง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเปิดต้อนรับการ จึงได้มีการกำหนดให้นำตุงเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการตกแต่งประดับประดาบ้านเมือง ให้สวยงามสอดรับกับการท่องเที่ยวเมืองแพรใน ปี 2565
                     เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว “รวมพลคนปีขาล” ปี 2565 จังหวัดแพร่ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และองค์กรภาคเอกชน
ประดับตกแต่งบ้านเมืองด้วยตุงชัย หรือ ตุงมงคล ให้สวยงามตลอดทั้งปี 2565 นี้

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม