จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจำปี 2565 แห่งเดียวในโลก

              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้ (4ม.ค.65) เวลา 10.00 น. ที่วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานประเพณีตากธัมม์ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้าประจำปี 2565 เป็นประเพณีแห่งเดียวในโลก ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2565 เชื่อมโยงงานประเพณีดังกล่าวเข้าสู่ปีขาล ตามนโยบายของจังหวัดแพร่ที่กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการรวมพลคนปีขาล สืบเนื่องจากปี 2565 เป็นปีขาล และจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดที่มีพระธาตุช่อแฮพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล และนำบุญคนเกิดปีอื่นๆ มากราบไหว้พระธาตุช่อแฮตลอดปี 2565
              สำหรับงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจำปี 2565 เป็นประเพณีแห่งเดียวในโลก เป็นประเพณีโบราณที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ มีอายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี ที่ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมากนักในสังคมไทย หรือแทบไม่ปรากฏในท้องถิ่นอื่นๆ นอกจากภาคเหนือของประเทศไทยและอาจจะมีเพียงหนึ่งเดียว คือที่วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่เท่านั้น  ทั้งนี้งานประเพณีดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15-17 มกราคม 2565 ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่วันที่ 15 มกราคม 2565 ชมขบวนแห่ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า พิธีอัญเชิญคัมภีร์ใบลาน ชุดหลักธรรมปฐมฤกษ์ 65 คัมภีร์จากหอนิพพานมาสู่ลานธรรมเจดีย์หลวงปู่ครูบามหาเถร การประกวดทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การห่อคัมภีร์หม้อห้อมทันใจ 
              วันที่ 16 มกราคม 2565  ชมศิลปะการแสดงของชาวลานธัมม์ และการแสดงมินิ เสียง สี เสียง ตำนานปอยเสือลากสู่ปูชนียบุคคลต๋นบุญครูบามหาเถรปฐมสังฆทานครูบาแห่งล้านนาไทย  การเสวนาเรื่องเสือ และความเชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน และพิธีแห่ข้าวใหม่และหิงไฟพระเจ้าบูชาธัมม์ ชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวใหม่แบบวิถีลานธัมม์ 
              วันที่ 17 มกราคม 2565 ร่วมพิธีหิงไฟพระเจ้า เชิญร่วมจัดทำถวายเป็นรัตนบูชาตามรอยหลวงปู่ครูบามหาเถร  พิธีสืบชะตาหลวง 5,000 พระวัสสา ถวายตุงเงิน ตุงทอง บำรุงเมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณและพิธีอัญเชิญคำภีร์ชุดปฐมฤกษ์ที่ตากแล้ว มาประดิษฐานขึ้นสู่หอพระไตรปิฎกอักขระภาษาล้านนา(หอฟ้า) การจัดนิทรรศการเมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ  นอกจากนั้นภายในงานจัดให้มีกาดวิถีธัมม์ วิถีไทย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรมจังหวัดแพร่ทั้ง 3 วัน /.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่/รายงาน


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม