เริ่มแล้ว........งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ภายใต้งาน รวมพลคนปีขาล 2565

                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(11มี.ค.65) เวลา 15.00 น. ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางวัทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นั่งช้างในเชือกที่ 1 นำขบวนช้างซึ่งประกอบด้วยช้างเชือกที่ 2 มีนายประยูร กิ่งไทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ช้างเชือกที่ 3 พันเอกจักรชัย สำเภา ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 ช้างเชือกที่ 4 พันตำรวจเอกสิทธิชัย  ไกรแสง  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ช้างเชือกที่ 5 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำขบวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนปฐมบทตำนาน ขุนลัวะอ้ายก้อมวันทา กราบน้อมบูชาพระพุทธองค์  ขบวนตุงจัยที่ยาวที่สุดในโลก และขบวนเครื่องสักการะของดีอำเภอเมืองแพร่ เพื่อไปสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2565  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-17 มีนาคม 2565 ตามประเพณีแต่โบราณ แต่ปีนี้พิเศษ เพราะเป็นปีนักษัตรปีขาล หรือปีเสือ ซึ่งวัดพระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล 
                  และเวลา 17.00 น. บริเวณหน้าบันไดเสือ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2565 ภายใต้งานรวมพลคนปีขาล 2565 ซึ่งจังหวัดแพร่ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้น มีกิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัด มาเป็นสิ่งจูงใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมมาเยือนจังหวัดแพร่ บูรณาการส่งเสริมกิจกรรมของเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมและทุกภาคส่วน อันก่อให้เกิดความสามัคคีและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังได้นำทุนทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์เมืองแพร่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ในปี 2565 จังหวัดแพร่ขอเชิญชวนคนที่เกิดปีขาลในประเทศไทยกว่า 5,200,000 คนได้มาแสวงบุญ มาเที่ยว มากิน มานอน มาจับจ่ายใช้สอย สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งชักชวนคนที่เกิดปีอื่นๆ มาร่วมทำบุญด้วย ซึ่งปีนี้วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้ทำการบูรณะองค์พระธาตุใหม่ เนื่องจากทองจังโกและทองคำเปลวแท้ที่หุ้มองค์พระธาตุได้แตก กะเทาะ เกิดการชำรุด พระธาตุที่บรรจุพระเกศาธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ พระข้อศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า ได้รับความเสียหาย จึงได้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุ ตั้งแต่เดือน มกราคม ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2565 ด้วยการปิดทองและเพิ่มทองคำใหม่บนยอดฉัตร คนปีขาลจะได้มาร่วมทำบุญปิดทององค์พระธาตุ 
                  ในการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ปี 2565 ปีนี้พิเศษสุดมีขบวนแห่เครื่องสักการะตามตำนานประเพณีโบราณจากทุกอำเภอ ดังนี้
                  วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. มีขบวนตามรอยราชศรัทธาพญาลิไทเหนือเกล้า อันเป็นต้นเค้าบูรณะพระธาตุเจ้าช่อแฮ  และขบวนแห่เครื่องสักการะและของดีอำเภอลอง
                  วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. ขบวนปาระมีบุญ 2 ครูบา มหาเถรเจ้าปฏิสังขร ศรีวิชัย เมธังกร ร่วมสร้างศรัทธาตามด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะและของดีอำเภอหนองม่วงไข่ และขบวนแห่สักการะของอำเภอวังชิ้น
                  วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. มีขบวนสาธุปู่สุจีเถระ พระมหาโพธิวงศาจารย์ ระลึกคุณผู้สืบสาน อนุรักษ์พระธาตุเจ้าช่อแฮ ตามด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะและของดีอำเภอสอง และบทแห่เครื่องสักการะของดีอำเภอร้องกวาง
                  วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. มีขบวนชุธาตุปีขาล สืบตำนานล้านนา พระโกศัยเจติยาฯ รักษาพระธาตุช่อแฮ  ตามด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะของดีอำเภอสูงเม่นและกระบวนแห่เครื่องสักการะของดีของอำเภอเด่นชัย
                  วันที่ 16-17 มีนาคม 2565 มีการประกวดตีกลองปูจา การประกวดฟ้อนกลองอืด  กิจกรรมตลาดวัฒนธรรมภูมิปัญญางามแท้วิถีไทย ประทับใจวิถีแพร่ รับชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาของการจัดงาน 
                  จึงขอเชิญชวนมาเที่ยว มาร่วมทำบุญสักการะพระธาตุช่อแฮ ในงาน ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปี 2565 วันที่ 11-17 มีนาคม 2565 นี้

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม