จังหวัดแพร่ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง 11-17 มีนาคม 2565

                   จังหวัดแพร่ ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง กำหนดจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง 11-17 มีนาคม 2565 ภายใต้งาน รวมพลคนปีขาล 2565

                   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(1มี.ค.65) เวลา 16.30 น. ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับ สิบเอกหญิงกรวรรณ สุมมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ , นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ , นายพิภพ ฐานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , นายแพทย์ขจร วินัยพานิช สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้แถลงข่าวการเตรียมการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11-17 มีนาคม 2565 

                   ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า วัดพระธาตุช่อแฮเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ จึงมีคำกล่าวที่ว่า หากมาเที่ยวจังหวัดแพร่แต่ไม่ได้ไปนมัสการพระธาตุช่อแฮ เสมือนหนึ่งมาไม่ถึงเมืองแพร่ ประกอบกับองค์พระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล ซึ่งในปี 2565 นี้ตรงกับปีนักษัตรปีขาล ทำให้นักท่องเที่ยวมานมัสการองค์พระธาตุเป็นจำนวนมาก ปีนี้เป็นปีแห่งการ “รวมพลคนปีขาล” เดือนมีนาคม เป็นเดือนแห่ง “เสือใจบุญ” คนที่เกิดปีขาลถ้าได้มาเที่ยวจังหวัดแพร่ในเดือนนี้ เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2565  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-17 มีนาคม 2565  ซึ่งจังหวัดแพร่ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัด มาเป็นสิ่งจูงใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมมาเยือนจังหวัดแพร่ บูรณาการส่งเสริมกิจกรรมของเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมและทุกภาคส่วน อันก่อให้เกิดความสามัคคีและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังได้นำทุนทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์เมืองแพร่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ในปี 2565 จังหวัดแพร่อนุมัติงบประมาณให้ร่วมกันจัดงานจำนวนสองล้านบาท ตามโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หัตถศาสตร์เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเตรียมต้อนรับคนเกิดปีขาลในประเทศไทยกว่า 5,200,000 คน ได้มาแสวงบุญ มาเที่ยว มากิน มานอน มาจับจ่ายใช้สอย สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดแพร่ 

                   พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้ทำการบูรณะองค์พระธาตุใหม่ ให้มีความสวยสดงดงาม เพื่อรับปีขาลหรือปีเสือ  เนื่องจากทองจังโกและทองคำเปลวแท้ที่หุ้มองค์พระธาตุได้แตก กะเทาะ บางจุดเป็นรู ทำให้น้ำฝนสาดเข้าถึงเนื้อในองค์พระธาตุที่ได้ชื่อว่า เป็นพระธาตุ 1,000 ปี พระธาตุที่บรรจุพระเกศาธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ พระข้อศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า ได้รับความเสียหาย จึงได้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2565 ด้วยการปิดทองและเพิ่มทองคำใหม่บนยอดฉัตร ซึ่งทางวัด ได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรเรียบร้อยแล้ว  

                   สำหรับการจัดงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ได้กำหนดจัดแบ่งการเดินขบวนออกเป็น 5 วัน แบบ Social Distancing ลดการสัมผัสใกล้ชิด ระหว่างตนเองและผู้อื่น และเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคในแต่ละวัน โดยผู้ร่วมเดินขบวนต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ซึ่งสามารถติดตามรับชมได้ทั้งแบบ On site และ On line ผ่านการ Live สดผ่าน Facebook : วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และแฟนเพจอื่นๆ โดยรูปแบบขบวนในแต่ละวันนั้นดำเนินการภายใต้แนวคิดประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุช่อแฮ ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน สื่อผ่านลักษณะเสื้อผ้าการแต่งกายในแต่ละสมัยตามประวัติผู้สร้าง

                   วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าบันไดเสือ โดยมีขบวนแห่เครื่องสักการะโบราณล้านนา ขบวนช้างเจ้าหลวง ขบวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนปฐมบทตำนาน ขุนลัวะอ้ายก้อมวันทากราบน้อมบูชาพระพุทธองค์  ขบวนตุงจัยที่ยาวที่สุดในโลก และขบวนเครื่องสักการะของดีอำเภอเมืองแพร่

                   วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. มีขบวนตามรอยราชศรัทธาพญาลิไทเหนือเกล้า อันเป็นต้นเค้าบูรณะพระธาตุเจ้าช่อแฮ  และขบวนแห่เครื่องสักการะและของดีอำเภอลอง

                   วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. ขบวนปาระมีบุญ 2 ครูบา มหาเถรเจ้าปฏิสังขร ศรีวิชัย เมธังกร ร่วมสร้างศรัทธาตามด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะและของดีอำเภอหนองม่วงไข่ และขบวนแห่สักการะของอำเภอวังชิ้น

                   วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. มีขบวนสาธุปู่สุจีเถระ พระมหาโพธิวงศาจารย์ ระลึกคุณผู้สืบสาน อนุรักษ์พระธาตุเจ้าช่อแฮ ตามด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะและของดีอำเภอสอง และบทแห่เครื่องสักการะของดีอำเภอร้องกวาง

                   วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. มีขบวนชุธาตุปีขาล สืบตำนานล้านนา พระโกศัยเจติยาฯ รักษาพระธาตุช่อแฮ  ตามด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะของดีอำเภอสูงเม่นและกระบวนแห่เครื่องสักการะของดีของอำเภอเด่นชัย

                   วันที่ 16-17 มีนาคม 2565 มีการประกวดตีกลองปูจา การประกวดฟ้อนกลองอืด  กิจกรรมตลาดวัฒนธรรมภูมิปัญญางามแท้วิถีไทย ประทับใจวิถีแพร่ รับชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาของการจัดงาน 

                   จึงขอเชิญชวนมาเที่ยว มาร่วมทำบุญสักการะพระธาตุช่อแฮ ในงาน ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปี 2565 วันที่ 11-17 มีนาคม 2565 นี้

ฉัตรชัย พวงขจร/ข่าว


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม