จังหวัดแพร่มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ Mr. Durian 2022 ตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(5ก.ค.65) เวลา 10.00 น. ที่สวนทุเรียนของนายสงบ ธรรมณี หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ Mr.Durian 2022 ผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมการปลูกและดูแลทุเรียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สู่มืออาชีพด้านการผลิตทุเรียน ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ ด้านการส่งเสริมการผลิตทฺเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถนำไปถ่ายทอดและขยายผลสู่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ในด้านการส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพได้มาตรฐาน

          สำหรับจังหวัดแพร่ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 2,478.50 ไร่ มีพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 906 ไร่ พื้นที่ยังไม่ให้ผลผลิต
1,572.50 ไร่ ผลผลิตรวม 185 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 308 กิโลกรัม 

         จากข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ปี 2564 ปลูกมากที่อำเภอวังชิ้น 1,204.25 ไร่ , อำเภอเด่นชัย 919 ไร่ , อำเภอเมืองแพร่ 188 ไร่ , อำเภอลอง 128 ไร่ , อำเภอร้องกวาง 75 ไร่ และอำเภอสูงเม่น 30.25 ไร่ , อำเภอสอง 29 ไร่ และหนองม่วงไข่ 5 ไร่ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ กว่า 18 ล้านบาท 

ฉัตรชัย พวงขจร/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม