กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 นำกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมืออุปกรณ์ เตรียมพร้อมรับมือไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)

                    ที่กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 พันเอก ธวัฒน์ อินกอง ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 ตรวจความพร้อมชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 เพื่อนำกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วย มาทำการตรวจสภาพ เพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับการปฏิบัติงาน ในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 
                    ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 กล่าวว่า เนื่องด้วยระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566 กรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบจุดความร้อนจำนวนมากในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)ที่เพิ่มสูงขึ้น เกินเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)ในพื้นที่จังหวัดแพร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการเผาในพื้นที่เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) หน่วยจึงได้กำหนดให้มีการตรวจความพร้อม ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณดังกล่าว

 


image รูปภาพ

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม