จังหวัดแพร่คัดเลือก “ลายดอกสัก” เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่

วันนี้ ( 18 ม.ค.64) เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมช่อแฮศรีเมือง ชั้น 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่    นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและการออกแบบ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่ 

สิบเอก กรวรรณ สุ่มมาตร วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ได้รับนโยบายการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับงานด้านวัฒนธรรม และจัดทำข้อมูลลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริม “ผ้าไทย” และสิ่งทอท้องถิ่นที่เกือบสูญหายไปให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง พร้อมยกระดับผ้าไทยให้มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงในเวทีโลก เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ “ลายดอกสัก” มาพัฒนาเป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่ เนื่องจากจังหวัดแพร่เป็นเมืองไม้สัก ที่มีชื่อเสียงและประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้จังหวัดแพร่ และดอกสักมีลักษณะที่อ่อนช้อยสวยงาม 

ชัยเชษฐ์ ปัดเปา / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :