ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่รายงานผลการจับกุมยาเสพติดในห้วง 3 เดือนจับยาบ้าได้ 20.57 ล้านเม็ด ไอซ์ 124 กิโลกรัม

                    นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่(ศอ.ปส.จ.แพร่) ได้กำหนดให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ที่ทุกหน่วย ต้องเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกและร่วมกันปฏิบัติอย่างเข้มข้น ทั้งในด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษา เพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จในพื้นที่ สามารถขจัดและป้องกันปัญหายาเสพติดได้ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง จนปัญหายาเสพติดไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนจังหวัดแพร่
                    โดยที่ผ่านมาจังหวัดแพร่มีผลการดำเนินงานด้านการปราบปราม มีผลการจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดรายสำคัญ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 10 มกราคม 2565 รวมของกลางยาเสพติด คือ ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน 20,570,000 เม็ด และยาไอซ์  จำนวน 124 กิโลกรัม
                    ประกอบด้วยวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ ได้จับกุม/ตรวจยึดของกลางยาบ้า 5,000,000 เม็ด ณ ด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ สภ.ห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผู้ต้องหา 1 คน บ้านเลขที่ 97 หมู่ 9 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยผู้ต้องหาขนมาจากจังหวัดเชียงรายเพื่อไปส่งให้นายทุนที่กรุงเทพ
                    วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย ได้ตรวจยึดของกลางยาบ้า 7,970,000 เม็ด ณ ตู้ยามตำรวจแพร่ธรรมาราม ถนนหมายเลข 101(แพร่-เด่นชัย) หมู่ 10 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จากการรับแจ้งทาง 191 และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบจึงพบว่าเป็นยาบ้า โดยผู้ขับรถรับจ้างได้รับการว่าจ้างให้ไปขนสินค้า ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ขนสินค้าขึ้นรถเองและกำชับไม่ให้เปิดดู พอขับรถมาถึงเด่นชัย ผู้รับจ้างสงสัยจึงขึ้นหลังรถดูและสันนิษฐานว่าจะเป็นยาเสพติด จึงได้โทรแจ้ง 191 และขับรถไปที่ตู้ยามแพร่ธรรมารามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบ จนเจอยาเสพติดดังกล่าว
                    วันที่ 7 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยไร่ ได้จับกุมและตรวจยึดของกลางยาเสพติด ณ ด่าน X-ray ยาเสพติดห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ประกอบด้วยยาบ้า 5,600,000 เม็ด ยาไอซ์ 20 กิโลกรัม โดยผู้ต้องหาได้ขับรถบรรทุกพ่วงเข้ามายังจุดตรวจฯ เจ้าหน้าที่ตรวจพบพิรุธจึงได้นำรถบรรทุกเข้าอุโมงค์ X-ray ทำให้ทราบว่ามียาเสพติดดังกล่าว ผู้ต้องหาได้รับจ้างขนยาบ้าจาก จังหวัดเชียงราย ให้ไปส่งที่ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงินสด 20,000 บาท และเมื่อขนของไปถึงปลายทาง จะได้รับเงินเพิ่มอีก 50,000 บาท

                    และวันที่ 8 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยไร่ ได้จับกุมและตรวจยึดของกลางยาเสพติด ณ ด่าน X-ray ยาเสพติดห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย ประกอบด้วยยาบ้า 2,000,000 เม็ด ยาไอซ์ 104 กิโลกรัม โดยผู้ต้องหาได้ว่าจ้างรถบรรทุก(รถสไลด์) ให้บรรทุกรถยนต์กระบะทะเบียน บธ 1868 สุรินทร์ ของผู้ต้องหา โดยเมื่อขับมาถึงด่านตรวจเจ้าหน้าที่พบพิรุธจึงได้นำรถเข้าเครื่อง X-ray และพบยาเสพติดดังกล่าว โดยยาเสพติดเหล่านี้ได้ถูกซุกซ่อนในกระสอบปุ๋ยบนรถยนต์กระบะ และนำกระสอบมูลควายวางทับเพื่ออำพรางไว้ /.

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :