ผู้ว่าฯแพร่ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก โดยลงพื้นที่อำเภอวังชิ้น ซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงภัยหลายแห่ง

                    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จากการพยากรณ์ลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ในช่วงวันที่ 22–24 พฤษภาคม 2565 หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ประกอบกับมีแนวร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ และภาคะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ นั้น
                    โดยวันนี้(22พ.ค.65)นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วย พ.อ. สุชาติ พุ่มสุวรรณ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ (ฝ่ายทหาร) นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ นายสายัณห์ กาวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ นางรติพร บุญคง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ผู้แทนจาก อบจ.แพร่ ลงพื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยจุดแรกที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง มีนายปานศร ภมรคนธ์ นายอำเภอวังชิ้นรายงานถึงสถานการณ์น้ำของตำบลแม่พุง จากนั้นลงพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายจากฝนตกติดต่อกันหลายวันในช่วงก่อนหน้านี้ คือบ้านหมู่ 11 ตำบลแม่พุง ลักษณะน้ำในลำห้วยแม่พุงเอ่อล้นท่วมถนน และเข้าพื้นที่การเกษตร ทำให้ถนนไม่สามารถสัญจรไปมาได้กระแสน้ำพัดคอสะพานชำรุดเสียหาย 
                    จากนั้นเดินทางไปยังจุดที่ 2 บ้านหมู่ 7 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น ลำน้ำสรอยเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร  ขณะนี้ทางอำเภอวังชิ้นได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบราชการแล้ว และจุดที่ 3 ไปตรวจห้วยแม่จอก หมู่ 8 ตำบลแม่ป้าก ซึ่งเมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันน้ำจะเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร
                    นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า ได้มาติดตามการเตรียมพร้อมการป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ตามมาตรการของหน่วยเหนือ 13 มาตรการ ในส่วนของจังหวัด และอำเภอ ก็มีการขับเคลื่อนเตรียมพร้อมด้วยการมีแผนเผชิญเหตุ รวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัย การเตรียมด้านบุคลากร เรื่องของวัสดุอุปกรณ์ประกอบการช่วยเหลือหากเกิดเหตุ และเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว การแจ้งเตือนภัยถือเป็นเรื่องสำคัญ พื้นที่ตรงไหนที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมมากที่ต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ที่อยู่ใกล้ลำน้ำที่อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาได้ ให้มีความปลอดภัย มีการแจ้งเตือนที่รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะแก่เวลา ทำให้ไม่เกิดความสูญเสียเป็นสิ่งสำคัญ การป้องกันที่จังหวัดแพร่ให้ความสำคัญมากและกลไกระดับพื้นที่ ถือว่ามีส่วนช่วยอย่างมากในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พื้นที่ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น ที่นี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะอยู่ใกล้เขา เหตุเกิดที่ผ่านมาหลายๆปีก็เกิดที่อำเภอวังชิ้น การเตรียมการป้องกันอย่างไร ที่เราควรจะเพิ่มเติม การสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในการแจ้งเตือนให้เร็ว ซึ่งได้มากำชับการช่วยเหลือ หลังจากเกิดเหตุแล้วให้รายงานโดยเร็วเพื่อจะช่วยเหลือตามระเบียบราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ยังฝากให้มิสเตอร์เตือนภัยในหมู่บ้านร่วมกันทำหน้าที่เตือนภัยในเบื้องต้นให้ประชาชนเกิดการรับรู้เมื่อเกิดภัยโดยเร็ว
                    สำหรับ 13 มาตรการของรัฐบาลที่เน้นให้มาดำเนินการคือ มาตรการที่ 1 คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก มาตรการที่ 3 ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ - กลาง และเขื่อนระบายน้ำ มาตรการที่ 4 ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/ระบบระบายน้ำ สถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน มาตรการที่ 5 ปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ มาตรการที่ 6 ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา มาตรการที่ 7 เตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักร เครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ มาตรการที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ มาตรการที่ 9 ตรวจความมั่นคงและปลอดภัยคัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ มาตรการที่ 10 จัดเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ มาตรการที่ 11 ตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย มาตรการที่ 12 การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ และมาตรการที่ 13 ติดตาม ประเมินผล และปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่  

 


image รูปภาพ

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม