จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ้าหม้อห้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2565 “ขะน๋นหม้อห้อมแป้ ม่วนแต้ปี๋ใหม่เมือง”

                      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรืองาน “ขะน๋นหม้อห้อมแป้ ม่วนแต้ปี๋ใหม่เมือง” เพื่อเป็นการเผยประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากห้อมและชุมชน OTOP ในด้านการบริหารจัดการการพัฒนาสินค้า การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การสวมใส่ผ้าหม้อห้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ ให้เกิดการใช้จ่ายภาคประชาชนในช่วงเทศกาลหยุดยาว 
                      จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวงาน เดินทางมาเที่ยวชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม ผลิตภัณฑ์ชุมชน “ขะน๋นหม้อห้อมแป้ ม่วนแต้ปี๋ใหม่เมือง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 20.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมที่จำหน่ายตลอด 2 ฝั่งถนนตำบลทุ่งโฮ้ง และในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งจะสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้าและชุมชน ให้ผ่านพันวิกฤต สร้างงาน สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายในประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงยั่งยืน /.

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม