อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย จัดขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2565

                      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(15มี.ค.65) เวลา 15.30 น. ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผุ้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ไปชมขบวนแห่ตามโบราณประเพณี ภายใต้ชื่อว่า ขบวนชูธาตุปีขาล สืบตำนานล้านนา พระโกศัยเจติยาฯ รักษาพระธาตุช่อแฮ  ตามด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะของดีอำเภอสูงเม่น และกระบวนแห่เครื่องสักการะของดีของอำเภอเด่นชัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนจากทั้งสองอำเภอนำของดีในพื้นที่มาร่วมขบวนแห่ให้ชมอย่างตระการตา นำโดยนายอำเภอทั้งสองอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                      ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และทุกภาคส่วนได้จัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2565  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11-17 มีนาคม 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัด มาเป็นสิ่งจูงใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมมาเยือนจังหวัดแพร่ บูรณาการส่งเสริมกิจกรรมของเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมและทุกภาคส่วน อันก่อให้เกิดความสามัคคีและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังได้นำทุนทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์เมืองแพร่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งปีนี้ 2565 ซึ่งตรงกับปีนักษัตร ปีขาล หรือปีเสือ พระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุที่บรรจุพระเกศาธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ พระข้อศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีขาล จึงได้เชิญชวนคนที่เกิดปีขาลในประเทศไทยกว่า 5,200,000 คนได้มาแสวงบุญ มาเที่ยว มากิน มานอน มาจับจ่ายใช้สอย สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งชักชวนคนที่เกิดปีอื่นๆ มาร่วมทำบุญด้วย

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม