อำเภอสอง และอำเภอร้องกวาง จัดขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2565

                      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่จังหวัดแพร่ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และทุกภาคส่วนได้จัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2565  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11-17 มีนาคม 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัด มาเป็นสิ่งจูงใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมมาเยือนจังหวัดแพร่ บูรณาการส่งเสริมกิจกรรมของเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมและทุกภาคส่วน อันก่อให้เกิดความสามัคคีและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังได้นำทุนทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์เมืองแพร่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน 
                      โดยเฉพาะในปี 2565 ซึ่งตรงกับปีนักษัตร ปีขาล หรือปีเสือ พระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุที่บรรจุพระเกศาธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ พระข้อศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีขาล จึงได้เชิญชวนคนที่เกิดปีขาลในประเทศไทยกว่า 5,200,000 คนได้มาแสวงบุญ มาเที่ยว มากิน มานอน มาจับจ่ายใช้สอย สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งชักชวนคนที่เกิดปีอื่นๆ มาร่วมทำบุญด้วย
                      และวันนี้(14มี.ค.65) เวลา 15.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผุ้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ไปชมขบวนแห่ตามโบราณประเพณี ภายใต้ชื่อว่า สาธุปู่สุจีเถระ พระมหาโพธิวงศาจารย์ ระลึกคุณผู้สืบสาน อนุรักษ์พระธาตุเจ้าช่อแฮ ตามด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะและของดีอำเภอสอง และบทแห่เครื่องสักการะของดีอำเภอร้องกวาง ซึ่งพุทธศาสนิกชนจากทั้งสองอำเภอนำของดีในพื้นที่มาร่วมขบวนแห่ให้ชมอย่างตระการตา นำโดยนายอำเภอทั้งสองอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                      ส่วนวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. ชมขบวนชูธาตุปีขาล สืบตำนานล้านนา พระโกศัยเจติยาฯ รักษาพระธาตุช่อแฮ  ตามด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะของดีอำเภอสูงเม่น และกระบวนแห่เครื่องสักการะของดีของอำเภอเด่นชัย /.

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม