จังหวัดแพร่พร้อมจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2565

                   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(24ก.พ.65) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานฝ่ายฆราวาสได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2565 กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2565 โดยจังหวัดแพร่อนุมัติงบประมาณตามโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หัตถศาสตร์เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000 บาท(สองล้านบาท) 
                   ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปี 2565 สืบเนื่องมาจากวัดพระธาตุช่อแฮเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่และภาคเหนือ จึงมีคำกล่าวว่าหากมาเที่ยวจังหวัดแพร่แต่ไม่ได้ไปนมัสการพระธาตุช่อแฮ เสมือนหนึ่งมาไม่ถึงเมืองแพร่ ประกอบกับองค์พระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล ซึ่งในปี 2565 นี้ตรงกับปีนักษัตรปีขาล ทำให้นักท่องเที่ยวมานมัสการองค์พระธาตุเป็นจำนวนมาก ซึ่งวัดพระธาตุช่อแฮได้มีงานประเพณีไหว้พระธาตุเป็นประจำทุกปีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดแพร่ คืองานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง นอกจากนั้นจังหวัดแพร่ยังได้กำหนดปฏิทินประเพณีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ใช้ชื่อว่า รวมพลคนปีขาล 2565 (Year of The Tiger 2022) จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามและยังเป็นการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวภายในจังหวัดตลอดปี 2565  อาทิเดือนมกราคม เป็นเสือสมหวัง มีการสวดมนต์ข้ามปีทำบุญตักบาตรรับปีใหม่  เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเสือคู่รัก เดือนมีนาคม เป็นเสือใจบุญ มีงานบุญสำคัญคืองานไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง เป็นต้น
                   การจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง 2565 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2565 กำหนดพิธีเปิดในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าบันไดเสือ โดยมีขบวนแห่เครื่องสักการะโบราณล้านนา ขบวนช้างเจ้าหลวง ขบวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนปฐมบทตำนาน ขุนลัวะอ้ายก้อมวันทากราบน้อมบูชาพระพุทธองค์  ขบวนตุงจัยที่ยาวที่สุดในโลก และขบวนเครื่องสักการะของดีอำเภอเมืองแพร่
                   วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. มีขบวนตามรอยราชศรัทธาพญาลิไทเหนือเกล้า อันเป็นต้นเค้าบูรณะพระธาตุเจ้าช่อแฮ  และขบวนแห่เครื่องสักการะและของดีอำเภอลอง
                   วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. ขบวนปาระมีบุญ 2 ครูบา มหาเถรเจ้าปฏิสังขร ศรีวิชัย เมธังกร ร่วมสร้างศรัทธาตามด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะและของดีอำเภอหนองม่วงไข่ และขบวนแห่สักการะของอำเภอวังชิ้น
                   วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. มีขบวนสาธุปู่สุจีเถระ พระมหาโพธิวงศาจารย์ ระลึกคุณผู้สืบสาน อนุรักษ์พระธาตุเจ้าช่อแฮ ตามด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะและของดีอำเภอสอง และบทแห่เครื่องสักการะของดีอำเภอร้องกวาง
                   วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. มีขบวนชุธาตุปีขาล สืบตำนานล้านนา พระโกศัยเจติยาฯ รักษาพระธาตุช่อแฮ  ตามด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะของดีอำเภอสูงเม่นและกระบวนแห่เครื่องสักการะของดีของอำเภอเด่นชัย
                   วันที่ 16-17 มีนาคม 2565 มีการประกวดตีกลองปูจา การประกวดฟ้อนกลองอืด  กิจกรรมตลาดวัฒนธรรมภูมิปัญญางามแท้วิถีไทย ประทับใจวิถีแพร่ รับชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาของการจัดงาน จึงขอเชิญชวนมาเที่ยวมาชมมาร่วมทำบุญสักการะพระธาตุช่อแอ ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปี 2565 วันที่ 11-17 มีนาคม 2565 นี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่/รายงาน
 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม