กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่เตือนฝนฟ้าคะนอง กับลมกรรโชกแรง 20-22 มกราคม 2565

                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้แจ้งจังหวัดแพร่ว่า ได้ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (6/2565) ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 20-22 มกราคม 2565 คลื่นกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ หลังจากนั้นอุณหภูมิภาคเหนือจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่นๆ จะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว ถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2565 พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโซกแรง ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย และพิษณุโลก
                กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
                1. ให้ผู้อำนวยการอำเภอ/ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโซกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย
                2. ให้ผู้อำนวยการอำเภอ/ท้องถิ่น วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
สภาวะอากาศ และปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชน เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญในการแจ้งเตือน พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบ / ที่เป็นทางการ...ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 
                ทั้งนี้ให้ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน LinelD@1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง  ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าว เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม เพื่อแจ้งเตือนประชาชน หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ และหากเกิดสถานการณ์ให้รายงานมายังจังหวัดทราบภายใน 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5453 3680 โทรสาร 0 5452 2513 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม