รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางจังหวัดแพร่ และเยี่ยมโรงพยาบาลแพร่

                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(20ม.ค.65) เวลา 08.45 น. ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางจังหวัดแพร่ ภายในวิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดแพร่ โดยพบปะประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันดรคดควิด-19 พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางจังหวัดแพร่ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดแพร่
                 สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนของจังหวัดแพร่ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นั้น บุคลากรสาธารณสุข ฉีดวัคซีนครบแล้ว 100 %  ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนแล้ว กว่าร้อยละ 82.73  กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ฉีดวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 73.06 กลุ่มหญิงมีครรภ์ ฉีดวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 20.73  กลุ่มนักเรียนอายุ 12-17 ปี ฉีดวัคซีนแล้วกว่าเป็นร้อยละ 97.25 กลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ฉีดวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 57.01 สรุปภาพรวมของจังหวัดแพร่ฉีดวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 67.87
                 จากนั้นเวลา 09.15 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลแพร่ พบปะประชาชนที่มารับบริการรักษา และให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแพร่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมกับนายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ และผู้บริหารโรงพยาบาลแพร่นำตรวจเยี่ยม และพบปะประชาชนที่มารับบริการทางการแพทย์กับโรงพยาบาลแพร่ 
                 สำหรับโรงพยาบาลแพร่นั้น เป็นโรงพยาบาลประเภททั่วไป เปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2498 เป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง มีหอผู้ป่วยสามัญจำนวน 14 แห่ง หอผู้ป่วยพิเศษจำนวน 6 แห่งรวมเป็น 20 แห่ง มีพื้นที่ทั้งหมด 56 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา ให้บริการรักษาผู้ป่วยครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ ปัจจุบันมีนายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม