ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง การก่อการร้าย

                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(20ม.ค.65) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พลตรีภูษณะ คล้ายมณี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง การก่อการร้าย ซึ่งทางศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ จัดขึ้น เพื่อเป็นการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกัน และแก้ใขปัญหาการก่อการร้ายในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยเฉพาะผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ภัยลุกคามในด้านการก่อการร้าย ให้มีความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนำผู้นำชุมชน และภาคประชาชนในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นจงภายใน จังหวัดแพร่ เข้ารับการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งหลักการและขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและยับยั้งแก้ไขปัญหาด้านการก่อการร้าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
                 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานหลัก ในการบูรณาการ ทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงแบบพิเศษ ประกอบด้วย ปัญหาการก่อการร้าย , อาชญากรรมข้ามชาติ และปัญหาด้านความมั่นคงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น การทำประมงผิดกฎหมาย การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ งานอื่นๆ 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม