จังหวัดแพร่มอบให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ นำโครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ลงพื้นที่ช่วยประชาชน พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาจำหน่ายสุกรเนื้อไก่และไข่ไก่

                 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาสุกรที่เพิ่มสูงขึ้น และมีการคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการลดปริมาณการเลี้ยงหมูในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัญหาโรคระบาดในสุกรที่กระจายเป็นวงกว้าง ทำให้จำเป็นต้องกำจัดสุกรที่มีความเสี่ยงจำนวนมากเพื่อควบคุมโรคและทำให้ปริมาณสุกรขาดตลาดมากยิ่งขึ้น 
                 ทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วย ประชาชน โดยให้จำหน่ายสุกรเนื้อแดง กิโลกรัมละ 150 บาท และได้ประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไขลุ่มน้ำน้อย ผู้ผลิตรายใหญ่ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อตรึงราคาไข่ไก่ ไก่มีชีวิต และเนื้อไก่สด เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และที่ได้รับผลกระทบจากราคาเนื้อสุกรปรับตัวสูงขึ้น 
                 โดยได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบและติดตามการจำหน่ายอย่างใกล้ชิด ซึ่งการจัดจำหน่ายสุกรเนื้อแดง ภายใต้โครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน จำนวน 3 ครั้ง ดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง 
                 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2565 ขอความร่วมมือร้านค้า จัดจำหน่ายหมูหมูเนื้อแดง ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ในราคาไม่เกิน กิโลกรัมละ 150 บาท ครอบคลุม 8 อำเภอ จำนวน 9 จุด จุดละไม่เกิน 50 กิโลกรัม/วัน
                 โดยจุดที่ 1 ร้านเขียงหมูน้ำทองฟาร์ม ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ 
                 จุดที่ 2 หมูอินเตอร์สาขาชมภูมิ่ง ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
                 จุดที่ 3 หมูอินเตอร์สาขาลอง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง
                 จุดที่ 4 หมูอินเตอร์สาขาร้องกวาง ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง
                 จุดที่ 5 อินเตอร์สาขาวังชิ้น ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น
                 จุดที่ 6 ร้านทอฝันหมูสดแพร่สาขาอำเภอสูงเม่น ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น
                 จุดที่ 7 ร้านทอฝันหมูสดแพร่สาขาอำเภอหนองม่วงไข่ ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข
                 จุดที่ 8 ร้านทอฝันหมูสดแพร่สาขาอำเภอเด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย
                 จุดที่ 9 ร้านทอฝันหมูสดสอง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง
                 นอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ยังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายและขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาจำหน่ายสุกรเนื้อไก่และไข่ไก่อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม