ผู้ว่าฯแพร่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น 1 ใน คนดีศรีล้านนา ปี 2565 ของชมรมคนดีศรีเชียงราย

                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และชมรมคนดีศรีเชียงราย ได้พิจารณาคัดเลือก คนดีศรีล้านนา ใน 8 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน โดยขอให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในภาคเหนือเสนอบุคคล ที่มีคุณสมบัติด้าน คุณธรรม จริยธรรม บุคคลต้นแบบ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 และมีการพิจารณาคัดเลือก คนดีศรีล้านนาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 และจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรในวันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้องเชียงรายคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย
                  นายธเนศธรรม ไคร้ศรี ประธานฝ่ายพิจารณาคัดเลือก ได้เผยรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก คนดีศรีล้านนาทั้งหมด 17 คน ประกอบด้วย
จังหวัดเชียงราย พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ , อาจารย์ปรีชา พัวนุกุลนนท์ , นายแพทย์อำพน ศิริบุญมา และนางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช จังหวัดเชียงใหม่ นายอินตา เลาคำ , นางสาวบัวชม อินถา และนายศักดิ์สิทธิ์ พรหมบัติแก้ว  จังหวัดแพร่ นางลำดวน สุวรรณภูคำ , นายสมหวัง พ่วงบางโพ และนายเอกชัย วงศ์วรกุล จังหวัดลำพูน พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ และพระครูใบฎีกาวรายุ วรยุทโธ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ ประดิษฐ์ และนายอมร ศรีตระกูล จังหวัดน่าน นางคำมิ่ง อินสาร จังหวัดพะเยา นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ และจังหวัดลำปาง นางระวีวรรณ ตันศิริ 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม