จังหวัดแพร่จัดงาน ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ชิม ช็อป ใช้ ปีใหม่เมืองแป้

จังหวัดแพร่จัดงาน ม่วนอ๊ก ม่วนใจ ชิม ช้อป ใช้ ปีใหม่เมืองแป้ 

วันนี้(14ม.ค.65) เวลา 17.00 น. ที่กาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรม น้อมนำแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริไปปรับใช้ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนพระราชดำริชุมชน กิจกรรมย่อยสนับสนุนช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุนชนจากกลุ่มอาชีพ ม่วนอ๊ก ม่วนใจ ชิม ช้อป ใช้ ปีใหม่เมืองแป้ 

ซึ่งเป็นการเปิดตลาดจำหน่าย การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย/สร้างโอกาสในการซื้อขาย/ให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดแพร่ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาจังหวัดแพร่ได้น้อมนำแนวทางการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาปรับใช้ในจังหวัดแพร่/เพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยได้นำภูมิปัญญาสัมมาชีพชุมชนที่อยู่ในเขตโรงเรียนพระราชดำริชุมชนการพัฒนาให้เป็นสินค้า ที่น่าสนใจเหมาะแก่การอุปโภคบริโภค/สามารถจำหน่ายได้เหมาะสม และมุ่งพัฒนาให้เป็นสินค้า OTOP ได้ต่อไป เป็นการสร้างรายได้ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนในเขตโรงเรียนพระราชดำริ กว่า 26 กลุ่ม ใน 13 หมู่บ้าน


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม