จังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 ลำปาง จัดโครงการ แพร่เข้มข้น ลดควันดำ ลด PM 2.5

                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(14ม.ค.65) เวลา 11.00 น. ที่บริเวณแยกช่อแฮ ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off แพร่เข้มข้น ลดควันดำ ลด PM 2.5 ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 ลำปาง ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ และสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ดำเนินการกวดขันตรวจรถควันดำในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเครื่องยนต์ที่ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ
                  นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า Kick Off แพร่เข้มข้น ลดควันดำ ลด PM 2.5 ในครั้งนี้ เป็นการลดฝุ่นละอองที่เกิดจากภาคจราจร และการขนส่ง อยากให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 โดยเฉพาะภาคจราจรและการขนส่ง ได้การดูแลรักษาเครื่องยนต์ คุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง การสันดาปของเครื่องยนต์ ตลอดจนการควบคุมการระบายควันดำที่ปลายท่อไอเสียของรถยนต์ 
                  ทั้งนี้ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก นั้นสาเหตุสำคัญมาจากการเผาในที่โล่ง เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและการจราจร ซึ่งจังหวัดแพร่ปีนี้ ตั้งเป้าไว้ค่า PM 2.5 ที่เกินมาตรฐาน จะต้องเกิดได้ไม่เกิน 31 วัน ซึ่งต้องบูรณาการแก้ไขร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งการเผา การใช้รถยนต์ เพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไข หากรถคันไหนมีควันดำเกินกฎหมายก็ให้ดำเนินการแก้ไข เพื่อร่วมกันลดมลพิษทางอากาศ 
                  ซึ่งจังหวัดแพร่ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์(ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก) ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดปริมาณฝุ่น และลด Hotspot ในพื้นที่ โดยกำหนดช่วงวิกฤติไฟป่าปและหมอกควันตั้งแต่กุมภาพันธ์-เมษายน  โดยมีการรณรงค์สร้างความเข้าใจทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนักถึงปัญหา 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม