ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ ส่งใจให้เด็ก พิเศษ ประจำปี 2565

                     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(14ม.ค.65) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ ให้เด็กพิเศษ ประจำปี 2565 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่าย ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยประสบการณ์จริง เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมสังคมอย่างมีความสุข กล้าเผชิญกับสภาวะสังคมภายนอก และเป็นที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้น 
                     ในงานมีการจับฉลากและแจกของรางวัล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 28 หน่วยงาน และบุคลากรที่มีจิตศรัทธา ผู้ใหญ่ใจดี สมทบเงินช่วย 32 คนรวมเป็นเงิน 47,504 บาท

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม