สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่จัดอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ Kick off โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดแพร่ ประจำปี 2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่นายสัตวแพทย์ ดร. สมพร  พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิด Kick off โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดแพร่ ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ มีแผนดำเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ 8 อำเภอ จำนวน 66 คน โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะรณรงค์ในช่วง 1 มีนาคม - 31 กรกฏาคม 2565 ที่จะถึงนี้ เพื่อที่จะมีอาสาปศุสัตว์ตลกพิษสุนัขบ้าไปร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ 8 อำเภอ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม