ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ เชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ ส่งใจให้เด็ก พิเศษ ประจำปี 2565

                    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจาก  นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ว่า ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ ให้เด็กพิเศษ ประจำปี 2565 ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่าย ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยประสบการณ์จริง เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมสังคมอย่างมีความสุข กล้าเผชิญกับสภาวะสังคมภายนอก และเป็นที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ จึงขอเชิญส่วนราชการ ผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ ส่งใจให้เด็กพิเศษ ประจำปี 2565 ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด /.

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม