จังหวัดแพร่เปิดตัวแฟนเพจ รวมพลคนปีขาล ๒๕๖๕ เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ การจัดงานรวมพลคนปีขาล ประจำปี 2565

                     ตามที่จังหวัดแพร่ร่วมกับทุกภาคส่วน และวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้เตรียมการจัดงานรวมพลคนปีขาลประจำปี 2565 ซึ่งในปีพุทธศักราช 2565 ตรงกับปีนักษัตร ปีขาล  จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง วัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแพร่ และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล โดยจังหวัดแพร่เคยจัดงานรวมพลคนปีขาลมาแล้ว 1 ครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนเกิดปีขาลได้มากราบไหว้พระธาตุช่อแฮและเป็นผู้นำบุญพาคนเกิดปีอื่นๆมา กราบไหว้องค์พระธาตุช่อแฮด้วย โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญผนวกกับกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ตลอดทั้งปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่โดยเชิญชวนให้ประชาชนที่เกิดปีขาลพาครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเดินทางมาสักการะพระธาตุประจำปีเกิดในพื้นที่จังหวัดแพร่ ทั้งนี้จังหวัดแพร่จึงเตรียมความพร้อมจัดงานรวมพลคนปีขาลภายใต้ชื่อ รวมพลคนปีขาล (Year of Tiger 2022) โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่ในการเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
                     สำหรับการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมรวมพลคนปีขาล 2565 ( Year Off Tiger 2022) ประกอบด้วยแนวคิดการจัดงาน โดยหัวใจของงานคือการรวมพลคนปีขาล 2565 (Year Off Tiger 2022) คือพระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับผู้ที่เกิดปีขาล โดยมีเสือเป็นสัญลักษณ์หลักและ มีตุงเป็นส่วนเสริมที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชน นักท่องเที่ยววัด ภาครัฐ และเอกชนกำหนด Time line การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมพลคนปีขาล 2565 กำหนดกิจกรรมโดยมีการจัดกิจกรรมตลอดปี 2565 อาทิ การแถลงข่าวการจัดงานรวมพลคนปีขาล2565 (Year Off Tiger 2022)กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 กิจกรรมไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง และกิจกรรมอื่นๆที่สอดคล้องกับปีขาล อาทิ เดือนมกราคม ธีม เสือสมหวังต้อนรับปีใหม่ 2565 เดือนมีนาคม ธีม เสือใจบุญ งานไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง เดือนพฤษภาคม ธีม เสือออมบุญ กิจกรรมไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุณี เดือนกรกฎาคม ธีม เสือภักดี กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ถิ่นเมืองแพร่ เดือนกันยายน ธีม เสือไว้ลาย กิจกรรมงานเกษียณ เดือนพฤศจิกายน ธีม เสือยี่เป็ง กิจกรรมลอยกระทง  เป็นต้น
                     นอกจากนี้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ได้จัดทำแฟนเพจ รวมพลคนปีขาล ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ การจัดงานรวมพลคนปีขาล ประจำปี 2565 ให้ประชานและนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาชม มาใช้ข้อมูลในการจัดกิจกรรม รวมพลคนปีขาล 2565 พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมกันจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับงานและร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงาน รวมพลคนปีขาล 2565

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม