จังหวัดแพร่ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน รวมพลคนปีขาล ประจำปี 2565

              วันนี้ (17พ.ย.64) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เจ้าคุณโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน รวมพลคนปีขาล ประจำปี 2565 เพื่อหารือแนวทางเตรียมการจัดงานรวมพลคนปีขาลประจำปี 2565
การจัดงาน รวมพลคนปีขาล สืบเนื่องจาก ปี พ.ศ. 2565 ตรงกับปีนักษัตร ปีขาล  จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง วัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล โดยจังหวัดแพร่เคยจัดงานรวมพลคนปีขาลมาแล้ว 1 ครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนเกิดปีขาลได้มากราบไหว้พระธาตุช่อแฮและเป็นผู้นำบุญพาคนเกิดปีอื่นๆมา กราบไหว้องค์พระธาตุช่อแฮด้วย โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญผนวกกับกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2553 ในการนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่โดยเชิญชวนให้ประชาชนที่เกิดปีขาลพาครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเดินทางมาสักการะพระธาตุประจำปีเกิดในพื้นที่จังหวัดแพร่ ทั้งนี้จังหวัดแพร่จึงเตรียมความพร้อมจัดงานรวมพลคนปีขาลภายใต้ชื่อ รวมพลคนปีขาล (Year of Tiger 2022) โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่ในการเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
              สำหรับการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมรวมพลคนปีขาล 2565 ( Year Off Tiger 2022) ประกอบด้วยแนวคิดการจัดงาน โดยหัวใจของงานคือการรวมพลคนปีขาล 2565 (Yeae Off Tiger 2022) คือพระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับผู้ที่เกิดปีขาล โดยมีเสือเป็นสัญลักษณ์หลักและ มีตุงเป็นส่วนเสริมที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชน นักท่องเที่ยววัด ภาครัฐ และเอกชนกำหนด Time line การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมพลคนปีขาล 2565 กำหนดกิจกรรมโดยมีการจัดกิจกรรมตลอดปี 2565 อาทิ การแถลงข่าวการจัดงานรวมพลคนปีขาล2565 (Year Off Tiger 2022)กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 กิจกรรมไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง และกิจกรรมอื่นๆที่สอดคล้องกับปีขาล อาทิ เดือนมกราคม ธีม เสือสมหวังต้อนรับปีใหม่ 2565 เดือนมีนาคม ธีม เสือใจบุญ งานไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง เดือนพฤษภาคม ธีม เสือออมบุญ กิจกรรมไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุณี เดือนกรกฎาคม ธีม เสือภักดี กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ถิ่นเมืองแพร่ เดือนกันยายน ธีม เสือไว้ลาย กิจกรรมงานเกษียณ เดือนพฤศจิกายน ธีม เสือยี่เป็ง กิจกรรมลอยกระทง  เป็นต้น
              นอกจากนั้นจังหวัดแพร่ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมกันจัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมงานและร่วมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงาน รวมพลคนปีขาล 2565

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม