จังหวัดแพร่ประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะสร้างทางเลือก หวังสร้างอนาคตเด็กไทยในฐานะฝีมือแรงงาน

วันนี้ (17 พ.ย.64) เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2565
      การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และรองศึกษาธิการจังหวัด 
     โดย วาระแรก ประธานฯ ได้แจ้งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และได้เปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เปลี่ยนเป็น “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ”
ทั้งนี้ คณะกรรมการๆ ได้ร่วมกันพิจารณาถึงแผนการเรียนการสอน หลักสูตรและจำนวนหลักสูตรฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดขั้นตอนการรับสิทธิประโยชน์ของนักเรียน วันประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนวเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ปฏิทินการดำเนินโครงการฯ การสำรวจ และจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ 
     ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน ฝึกหลักสูตร 3 ถึง 6 เดือน ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 6 หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม ได้แก่ 1.ช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม้ 2.ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 3.ช่างเครื่องปรับอากาศฯ 4.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 5.ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 6.การออกแบบงานมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรม 280 ชั่วโมง (2 เดือน) และฝึกงานอีก 140 ชั่วโมง (1 เดือน) คาดว่ากำหนดวันเปิดฝึกอบรมได้ภายใน เดือนเมษายน 2565 โดยจัดขึ้นภายใต้มาตราการ D-M-H-T-T ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ชัยเชษฐ์ ปัดเปา/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม