จังหวัดแพร่สานต่อชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปางงุ้น ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า  วันนี้(22ก.ย.64) เวลา 16.30 น. บ้านปางงุ้น หมู่ 6 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนแบบ New Normal ตามโครงการพัฒนาศัยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

สำหรับบ้านปางงุ้น หมู่ 6 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น เป็น 1 ใน 32 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนการท่องเที่ยว สะท้อนวิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน หรือโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจนถึงปัจจุบัน และในปี 2564 ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อต่อยอดในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ กิจกรรมในหมู่บ้านมีจุดเรียนรู้มากมายที่สามารถเรียนรู้ แบบ New Normal ของนักท่องเที่ยว 

ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะได้เยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ , เยี่ยมชมฐานเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ , เยี่ยมชม ฐานเรียนรู้ไส้อั่วสมุนไพร , เยี่ยมชม ฐานเรียนรู้หิ้วแก้วไม้ไผ่ สานไม้ไผ่ , เยี่ยมชม ฐานเรียนรู้ ป้ายขอพร ไม้สักสิทธิ์นิมิตรพร และเยี่ยมชม ฐานเรียนรู้ ย้อมสีผ้าธรรมชาติ นอกจากนี้ป้านปางงุ้นยังมีอ่างเก็บน้ำแม่อาง ที่มีทัศนียภาพอันสวยงามอีกด้วย 

ทั้งนี้จังหวัดแพร่ ได้อนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรม : พัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยได้ทำการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมถึงการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ มีการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น และอบรมให้ทุกชุมชนเป้าหมายได้เรียนรู้ของการสร้างสื่อสร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม