จังหวัดแพร่เดินหน้าต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า  วันนี้(15ก.ย.64) เวลา 09.30 น. บ้านนาคูหา หมู่ที่ 5 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนแบบ New Normal ตามโครงการพัฒนาศัยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 

สำหรับบ้านนาคูหา หมู่ที่ 5 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ 25 กิโลเมตร  เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนาคูหา ซึ่งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติอันบริสุทธิ์ เป็นแหล่งโอโซนชั้นดี   ติดอันดับ 1 ใน 7 ของประเทศไทย โดยมีพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งนา มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวจากองค์พระ พาดผ่านทุ่งนา สำหรับเดินเล่นรับลมชมวิว มองเห็นธรรมชาติรอบวัดได้อย่างสวยงาม และหมู่บ้านดังกล่าวยังมีพระธาตุอินทร์แขวนจำลองอีกด้วย โดยบ้านนาคูหายังเป็น 1 ใน 32 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนการท่องเที่ยว สะท้อนวิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน หรือโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจนถึงปัจจุบัน และในปี 2564 ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อต่อยอดในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ กิจกรรมในหมู่บ้านมีจุดเรียนรู้มากมายที่สามารถเรียนรู้ แบบ New Normal ของนักท่องเที่ยว 
 

ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะได้เยี่ยมชมชม ฐานการเรียนรู้ในเรื่องของกาแฟ และการผลิตกาละแมจากเตา หรือสาหร่ายน้ำจืดที่ขึ้นชื่อของบ้านนาคูหา , เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต้นห้อม การย้อมผ้าจากห้อม และการเลี้ยงเตา , เยี่ยมชนขัวแตะ ซึ่งเป็นทางเดินที่สร้างจากไม้ไผ่ผ่านทุ่งนาที่สวยงาม , เยี่ยมชมการปลูกและผลิตถั่วลายเสือ การผลิตข้างเกรียบจากเตา ชมการแสดงของชุมชน , ชมวีดิทัศน์เปิดตัวหมู่บ้าน
 

ทั้งนี้จังหวัดแพร่ ได้อนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรม : พัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยได้ทำการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมถึงการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ มีการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น และอบรมให้ทุกชุมชนเป้าหมายได้เรียนรู้ของการสร้างสื่อสร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม