จังหวัดแพร่ขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีชุมชนแบบ New Normal ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. ที่บ้านพระหลวง หมู่ที่ 4 และหมู่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนแบบ New Normal ตามโครงการพัฒนาศัยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


                 โดยบ้านพระหลวง หมู่ที่ 4 และหมู่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็น 1 ใน 32 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนการท่องเที่ยว สะท้อนวิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน หรือโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจนถึงปัจจุบัน และในปี 2564 ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อต่อยอดในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ กิจกรรมในหมู่บ้านมีจุดเรียนรู้มากมายที่สามารถเรียนรู้ แบบ New Normal ของนักท่องเที่ยว 
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะได้เยี่ยมชมและไหว้พระประธานในอุโบสถวัดพระหลวง ไหว้พระธาตุเนิ้ง , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภายในวัดพระหลวง , เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ยาสมุนไพรพื้นบ้าน , เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ที่เป็นอาหารและของฝากของตำบลพระหลวง , เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้การทาสีเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ซึ่งเป็นสินค้าไม้สักของชุมชนที่สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ฐานการทอผ้า นอกจากนี้ภายในวัดพระหลวงยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญๆอีกด้วย

 

                 ทั้งนี้จังหวัดแพร่ ได้อนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรม : พัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยได้ทำการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมถึงการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ มีการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น และอบรมให้ทุกชุมชนเป้าหมายได้เรียนรู้ของการสร้างสื่อสร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม