จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนแบบ New Normal บ้านดอนทราย อำเภอลอง

                 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนแบบ New Normal บ้านดอนทราย ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ตามโครงการพัฒนาศัยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 

                 ทั้งนี้บ้านดอนทราย เป็น 1 ใน 32 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนการท่องเที่ยว สะท้อนวิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน หรือโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจนถึงปัจจุบัน และในปี 2564 ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อต่อยอดในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ กิจกรรมในหมู่บ้านมีจุดเรียนรู้มากมายที่สามารถเรียนรู้ แบบ New Normal ของนักท่องเที่ยว เช่น การทำข้าวพันผักสูตรโบราณ , การแกะสลักไม้สัก , การปักลายผ้าทอกะเหรี่ยง เป็นต้น
โดยที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ทำการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมถึงการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ มีการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น และอบรมให้ทุกชุมชนเป้าหมายได้เรียนรู้ของการสร้างสื่อสร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม