จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมปลูกป่าโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

                    วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ที่เรือนจำชั่วคราวห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6  รอบ 28  กรกฎาคม 2567  เพื่อให้ผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรมได้มีโอกาสทำงานสาธารณะประโยชน์ และบริการสังคม อันจะเป็นการชดเชยความผิดที่ได้กระทำให้กับสังคม 
                    ทั้งนี้เรือนจำจังหวัดแพร่พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้น้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 10 จัดกิจกรรมการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความสมบูรณ์ให้กับประเทศไทย แก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมฉับพลัน และการพังทลายของดิน โดยได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ไร่ ในพื้นที่เรือนจำชั่วคราวห้วยม้า จำนวน 700 ต้น อาทิเช่น ไม้สัก ไม้ประดู่ และพันธุ์ไม้อื่นๆ อีกด้วย 

สุวัฒน์ คำหม่อม-ข่าว
อำนวย จันต๊ะหล้า-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar