จังหวัดแพร่ เตรียมจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 16 – 22 พ.ค.67

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 13.30 น ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่ พระราชเขมากร เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส ประชุมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรรมจังหวัดแพร่ โดยบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 โดยปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
          งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี เป็นประเพณีทางศาสนาที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ที่มีการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบนมัสการพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และยังเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ในด้านการยกระดับงานเทศกาล ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักระดับชาติ และนานาชาติ อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  โดยนำอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดแพร่มาเป็นสิ่งจูงใจดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดแพร่เพิ่มขึ้น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
          ทั้งนี้จะมีการประชุมเพื่อวางแผน เตรียมความพร้อม และติดตามความก้าวหน้าการจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งต่อไป ประมาณเดือนมีนาคม 2567 

ชัยเชษฐ์ ปัดเปา / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar