สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ แจ้งย้ายจุด Checking Point จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดแพร่ กลับไปยังจุดตรวจเดิม ณ บริเวณหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่สาขาอำเภอเด่นชัย

                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจากนางสาวโชติกา หอมยก ขนส่งจังหวัดแพร่ว่า  ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ได้แจ้งย้ายจุดตรวจ Checking Point จากจุดเดิม คือ บริเวณหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอเด่นชัย บนถนนทางหลวงหมายเลข 11 ไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากขณะนั้น แขวงการทางหลวงแพร่ได้ดำเนินการปิดปรับปรุงถนนหมายเลข 11 ทำให้ไม่สามารถเข้าไปยังจุดตรวจ Checking Point ได้ 
                และบัดนี้ การดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 11 บริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และเปิดใช้งานได้ตามปกติ ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่จึงต้องทำการย้ายจุดตรวจ Checking Point จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ กลับไปยังจุดตรวจเดิม ณ บริเวณหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่สาขาอำเภอเด่นชัย ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป /.

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar