DSI เชิญชวนดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น MAST เพื่อแจ้งเตือน และการแจ้งเหตุร้ายเพื่อการปราบปรามการค้ามนุษย์

              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จากการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการป้องกันอาชญากรรมการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในระยะที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นนั้น ด้วยระยะที่ 3 เน้นการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (MAST Human Intelligence APP)ต่อยอดเป็นการแจ้งเตือน และการแจ้งเหตุร้าย เพื่อการปราบปรามการค้ามนุษย์ (จากระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ซึ่งเน้นการป้องกัน โดยการให้ความรู้เพื่อคุ้มครองแรงงาน และเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการรักษาสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน) เป็นการสนับสนุนการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการกลั่นกรองข้อมูลดิจิทัลจากผู้เสียหาย ก่อนนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดย AI เพื่อนำไปสู่การเป็นคดีพิเศษ เช่นกันรวบรวมหลักฐาน การระบุพิกัดพื้นที่อันตรายหรือปลอดภัย
              ทั้งนี้ Application MAST ริเริ่มพัฒนาโดยบริษัท แมสต์ ฮิวแมน จำกัด (กิจการเพื่อสังคม) ออกแบบให้สามารถทำงานได้หลากหลายฟังก์ชัน เช่น ปุ่มแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน การติดตามตำแหน่งการแจ้ง ข้อมูล เพื่อพบเหตุร้าย การรีวิวโดยแรงงานเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการที่ทำงาน และการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย โดยมีสโลแกนคือ มี App นี้ไว้เหมือนมี DSI อยู่เคียงข้าง สำหรับภาษาที่ใช้ใน App มี 4 ภาษา คือภาษาไทย อังกฤษ พม่า และกัมพูชา สามารถดาวน์โหลดได้ทั่วโลกขณะนี้มีจำนวน ผู้ดาวน์โหลดแอพ ดังกล่าวแล้ว กว่า 7,300 คน ปัจจุบันเป็นแอปได้รับความสนใจในหลายองค์กรทั่วโลก รวมทั้งเป็นเทคโนโลยีเดียวจาก 90 เทคโนโลยีที่องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกัน ปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์
              โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนา App MAST ระยะที่ 3 จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากจากกลุ่มแรงงานที่หลากหลาย จึงมีการกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้ดาวน์โหลดถึง 100,000 คน และต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของ DSI ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการป้องกัน และปราบปรามรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อจะพัฒนา App ให้ได้มากที่สุด ซึ่ง DSI ได้กำหนดเจ้าภาพภายในหน่วยงาน DSI  ที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านแล้ว รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติมในการดำเนินการ 
              กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะ คณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการป้องกันอาชญากรรมการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในระยะที่ 3 จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนดาวน์โหลด App MAST ดังกล่าว 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
MAST App.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar