จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ด้วยวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ ดังกล่าว โดยให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
                จังหวัดแพร่ จึงกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยจะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ 
                โดยวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศูนย์ประชุมนักแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่ อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นจะได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และประกอบพิธีทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร จากนั้นจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรรับบิณฑบาต
                พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ โดยจะดำเนินการต่อเนื่องจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยส่วนราชการ , หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  , ภาคเอกชน และภาคประชาชน วางพานพุ่มดอกไม้ตามลำดับ จากนั้นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วางผ่านพุ่มดอกไม้ เสร็จแล้วประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ แล้วจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี
               
ารแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว , จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน , ประชาชนทั่วไป : ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง พร้อมสวมหน้ากากอนามัยสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธี

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar