จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันที่ 25 พฤจิกายน ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และประชาชนจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราซกรณียกิจสำคัญนานัปการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งด้านศีลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การศึกษา และการลูกเสือของประเทศไทย 
ทางจังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น. ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
               
สำหรับกำหนดการ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น. ประธานในพิธี เดินทางถึงสถานที่จัดพิธี , พระสงฆ์ในพิธี จำนวน 10 รูป ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ จากนั้นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ , ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม , ประธานในพิธี ทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ (ภูษาโยง) , พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธี กรวดน้ำ จากนั้นจะร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 49 รูป รับบิณฑบาต
               
การแต่งกาย ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติยาว ไม่สามหมวก , ข้าราชการทหาร/ตำรวจ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ , องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน , จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน , ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ - เนตรนารี : เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี (สวมหมวก/ผ้าผูกคอตามสังกัด) , ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหสีอง หรือสีสุภาพ , สวมหน้ากากอนามัยสีขาว 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar