ททท.ร่วมกับ วัดปงท่าข้าม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กำหนดจัดงาน มหัศจรรย์แพร่ เมืองโบราณ เทศกาลงานมงคลไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีม่วงก้ำ แอ่วลานวัฒนธรรมปงท่าข้าม ประจำปี 2566

                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจาก นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ สำนักงาน ททท. สำนักงานแพร่ว่า ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ไอ-แคนนาบิช จำกัด และวัดปงท่าข้าม จัดทำโครงการกิจกรรม มหัศจรรย์แพร่ เมืองโบราณ เทศกาลงานมงคลไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีม่วงก้ำ แอ่วลานวัฒนธรรมปงท่าข้าม จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2566 ณ วัดปงท่าข้าม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ของวัดปงท่าข้าม ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่และเป็นวัดที่ชาวแพร่เคารพนับถือมาช้านาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัด สร้างการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนรวมตัวกันและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น เป็นการสร้างงานสร้างรายได้และการบริการของชุมชนในจังหวัดแพร่
                โดยกำหนดเปิดงานมหัศจรรย์แพร่ เมืองโบราณ เทศกาลงานมงคลไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีม่วงก้ำ แอ่วลานวัฒนธรรมปงท่าข้าม ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ วัดปงท่าข้าม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กิจกรรมภายในงานมีลานวัฒนธรรม ณ ลานท่าน้ำยม มีเทศกาลอาหาร กิจกรรมร่อนพลอยและทองคำ ชมการแสดงฟ้อนสักการะพระธาตุเจดีย์ศรีม่วงก้ำ ชมการแสดงฟ้อนกองอืดจากกลุ่มแม่บ้านอำเภอสูงเม่น จำนวน 100 คน และในวันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปพบกับเทศกาลอาหาร การแสดงดนตรีและรำวงย้อนยุค พบกับศิลปิน ยูกิ ไหทองคำ , วันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ชมขบวนแห่เครื่องสักการะไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีม่วงก้ำ จากตำบลบ้านปง ตำบลหัวฝาย ตำบลสูงเม่น ตำบลดอนมูล ตำบลเวียงทอง และตำบลเด่นชัย เวลา 10.00 น. พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระครูโกศลพิพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น เจ้าอาวาสวัดปงท่าข้าม แอ่วลานวัฒนธรรม เทศกาลอาหาร การแสดงดนตรีและรำวงย้อนยุค
                จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยว ไปเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรมต่างๆได้ในงาน มหัศจรรย์แพร่ เมืองโบราณ เทศกาลงานมงคลไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีม่วงก้ำ แอ่วลานวัฒนธรรมปงท่าข้าม ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2566 ณ วัดปงท่าข้าม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar