จังหวัดแพร่ขานรับนโยบาย มท.1 “สั่งวันนี้ ทำเมื่อวาน” บูรณาการ 7 ภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสผู้ค้ารายย่อย และผู้เสพนำเขาสู่กระบวนการตามกฎหมาย

                 นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ทีมอำเภอ ที่ตั้งเป็นทางการตามกฎหมาย มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าทีม ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน รวมถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อปท.ทำหน้าที่สอดส่องดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขพี่น้องประชาชน และช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเป็นหนึ่งใน 6 ตัวชี้วัดของนายอำเภอ หากมีผู้ค้ารายย่อยเพียงรายเดียวจะบั่นทอนทุกเรื่องในชุมชน ไม่สามารถเป็นหมู่บ้านยั่งยืนได้ ทำอย่างไรจะไม่ให้มีผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ หรือถ้ามีให้ทีมหมู่บ้าน ทีมอำเภอแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันที
                 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชน ในการให้ข้อมูลกับทางราชการโดยไม่ต้องเกรงกลัวผู้มีอิทธิพล เชื่อว่าจังหวัดแพร่ไม่มีผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ มีเพียงผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพที่เป็นเยาวชนลูกหลานของคนในชุมชน หากมีผู้เสพหรือผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่เชื่อว่าคนในชุมชนต้องรู้ดีกว่า ผู้ว่าฯ และนายอำเภอ
                 “ล่าสุดเมื่อคืนวันที่ 14 ก.ย. ที่ผ่านมา เหตุเกิดที่อำเภอร้องกวาง ลูกชายเมายาบ้า เผาบ้านพ่อ เรื่องอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้น ถ้าคนในชุมชนแจ้งเบาะแสให้กับทางราชการ ผู้ว่าฯ ผู้การ ตำรวจ ส่วนราชการทุกส่วน และภาคี 7 เครือข่าย จะได้พูดคุยกันนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไป เมื่อไม่มียาเสพติดในพื้นที่ พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสไปทำมาหากิน ทิ้งบ้านช่องไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างสบายใจ แต่ถ้ายังมีเรื่องไม่สงบสุขในหมู่บ้านในชุมชนชาวบ้านก็อยู่อย่างไม่เป็นสุข” ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าว / .

#ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar