เริ่มแล้วงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี และงานส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

                         ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการหวัดแพร่ ประธานเปิดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดแพร่ที่มีมาอย่างยาวนานรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้กราบนมัสการพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดแพร่เพิ่มขึ้น โดยจังหวัดแพร่ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดงานขึ้นระหว่างระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา จังหวัดแพร่ กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว “ไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี” 
                   การจัดงานฯ มีการอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และผ้าห่มองค์พระพุทธโกศัยฯ พระราชทาน ขบวนแห่เครื่องสักการะ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และขบวนศิลปวัฒนธรรมอำเภอทั้ง 8 อำเภอ โดยตลอดทั้ง 7 วัน มีกิจกรรมประกอบด้วย ชมวัตถุโบราณที่มีคุณค่าของจังหวัดแพร่ สรงน้ำ และปิดทององค์หลวงพ่อพุทธโกศัยฯ การสาธิตตุงล้านนา   พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงพระราชทาน และผ้าห่มองค์พระพระราชทาน  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เทศน์มหาชาติ การประกวดมารยาทไทย การประกวดร้องเพลงธรรมะ ชมการการประกวดเอาขวัญลูกแก้ว กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม พิธีมอบโล่คนดีศรีพุทธศาสตร์ กิจกรรม เดิน - วิ่ง สมาธิวิสาขะพุทธบูชา โดยสมาคมวิ่งเพื่อสุขภาพแพร่ พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา และกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม 
                          พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “พระพุทธโกศัย” สร้างขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2498 ซึ่งได้สร้างขึ้นตามตำราสำคัญก่อนที่จะสร้างพระพุทธรูปโกศัยฯนั้น พระครูธรรมสารสุจิต วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ได้พบหนังสือใบลานผูกหนึ่ง เป็นตำราว่าด้วยการสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ถ้าสร้างพระพุทธรูปตรงกับวันขึ้น 1-2-3 ค่ำ เดือน 7 เหนือ หรือเดือน 5 ใต้ จะได้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จึงมีการกำหนดที่จะสร้างพระพุทธรูป ขึ้นในวันที่ 22-23-24 เมษายน 2498 ตรงกับวันขึ้น 1-2-3 ค่ำ เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนผสมสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 1 วา 5 นิ้ว ความสูง 1 วา 1 ศอก มีส่วนคล้ายพระพุทธชินราช ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ขณะที่เททองพระพุทธรูปองค์ใหญ่ มีฝนตกปรอยๆ พอตกกลางคืนมีฝนตกหนักตลอดคืน ทั้งที่เป็นช่วงภัยแล้ง

สุวัฒน์ คำหม่อม 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ