จังหวัดแพร่จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 2566 รายได้ 274,000 บาท นำเข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

                   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(28พ.ค.66) เวลา 06.00 น. ที่กาดสามวัย และบริเวณถนนไชยบูรณ์ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมและปล่อยตัวนักวิ่ง และนำคณะเดิน-วิ่ง ตามโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี  2566 ซึ่งจังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
                    โดยจังหวัดแพร่จัดเดิน-วิ่งไปตามเส้นทางจากจุดปล่อยตัวหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ไปตามถนนเจริญเมือง ถนนช่อแฮ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราษฏร์อุทิศบริเวณแยกโรงพยาบาลแพร่ และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนยันตรกิจโกศล บริเวณแยกนาแหลม ผ่านถนนไชยบูรณ์ตรงไปยังจุดปล่อยตัว รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท รายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวน 274,000 บาท นำเข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน จากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสได้รับการศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ฉัตรชัย พวงขจร/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ