ผวจ.แพร่ ถวายการ ต้อนรับคณะ กรรมการหนเหนือ ใน การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามประเมินผล การดำเนินงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่วัดหนองม่วงไข่ ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ถวายสักการะพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายสงฆ์ และกล่าวถวาย
การต้อนรับคณะกรรมการหนเหนือ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม