แนวเส้นทางรถไฟ

รถไฟทางคู่  เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
?เส้นทางผ่านในจังหวัดแพร่ จำนวน 5 อำเภอ 22 ตำบล?คะแนนโหวต :