การจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม (ส.ค.-ก.ย. 64) 

การจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม (ส.ค.-ก.ย. 64) 
?Pfizer เพิ่มเติม 10 ล้านโดส
?Sinovac เพิ่มเติม 12 ล้านโดส
?วัคซีนอื่นๆ เพิ่มเติม 10 ล้านโดสคะแนนโหวต :