จังหวัดแพร่มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สู่ระดับสากล ชูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชน

                       สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(17พ.ค.65) ฮ่มไม้บ้านดิน ตำบลนาแหลม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้นำคณะส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ , อำเภอเมืองแพร่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกุ๊บลอน บ้านนาแหลม ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนแบบบูรณาการ ชูอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ สัมผัสบรรยากาศต้นแบบล้านนาเมืองแป้ 
                       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกุ๊บลอนนำโดยนางสาวกฤษฎนันต์ ทองวิภาวรรณ์ หรือ ป้าอ้อย (อดีตมัคคุเทศก์บริษัทท่องเที่ยวต่างประเทศ) ได้รวมกลุ่มชมชนในพื้นที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน โดยประสานดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ ซึ่งเริ่มต้นที่ชุมชนตนเอง ชูวัฒนธรรมงานหัตถกรรมกุ๊บลอน ซึ่งเป็นการการทำหมวกสานไม้ไผ่เย็บด้วยใบลาน หรือหมวกสานล้านนา ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวนาในภาคเหนือ เช่นจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา ใช้กันอย่างแพร่หลาย ถือว่าเป็นหัตถกรรมฟื้นบ้านเป็นศาสตร์และศิลป์แห่งมรดกภูมิปัญญาของบรรพชนบ้านนาแหลมมาหลายชั่วอายุคน และยังได้นอนกันที่บ้านดิน ซึ่งทำจากดินกี่ หรือการทำอิฐมอญ ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพสำคัญของบ้านนาแหลมที่ทำกันมาตั้งแต่ในอดีต รวมทั้งยังบูรณาการท่องเที่ยวชุมชนกับพื้นที่ใกล้เคียง เช่นการผลิตผ้าหม้อห้อมและมัดย้อม บ้านทุ่งโฮ้ง
                       นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม ปั่นปั้นสานเชื่อมโยงแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน พร้อมระดมคนในชุมชนร่วมประกอบการอาหาร ตกแต่งสถานที่ให้บริการ สร้างการเล่าเรื่อง ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ประทับใจ
                       ทั้งนี้ทางจังหวัดแพรได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ภายหลังการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่และการเดินทางเข้าประเทศไทยช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 และพร้อมนำเสนออัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวจังหวัดแพร่อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก /.

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :